YACHTIC.EU

Warunki ubezpieczenia

Ubezpieczenie żeglarskie

UBEZPIECZENIE REZYGNACJI Z CZARTERU

Otrzymasz zwrot 100% kwoty wydanej na czarter w przypadku rezygnacji z czarteru spowodowanej zdarzeniami losowymi dotyczącymi ubezpieczonych lub ich bliskich (śmierć, nagłe zachorowanie, nieszczęśliwy wypadek, szkody w mieniu ubezpieczonego, utrata pracy itp.) W wariancie 100% MAX otrzymasz zwrot kosztów rezegnacji z czarteru spowodowanej dowolnym możliwym do udokumentowania zdarzeniem.

Wykup ubezpieczenie podczas rezerwacji jachtu. To proste i wygodne.

UBEZPIECZENIA PODRÓŻNE ZAŁOGI

Ciesz się w pełni wypoczynkiem podczas urlopu. Zadbaj o tak istotną sprawę, jaką jest ubezpieczenie. Zwróć uwagę na fakt, że nawet w Unii Europejskiej nie wszystkie usługi i działania związane z naszym zdrowiem pokrywane są przez NFZ.
Niestety nie uda się przewidzieć wszystkiego, co może się wydarzyć i dlatego warto się odpowiednio ubezpieczyć. 

Łatwo i szybko kup ubezpieczenie podczas rezerwacji jachtu.

WARIANTY UBEZPIECZEŃ PODRÓŻNYCH:

ZAKRES UBEZPIECZENIA STANDARD
STANDARD PLUS
STANDARD PLUS SPORT
Ubezpieczenie kosztów leczenia,
ratownictwa i transportu
10 000 EUR 30 000 EUR 30 000 EUR
W tym koszty ratownictwa 5 000 EUR 5 000 EUR 5 000 EUR
Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych
wypadków
3 000 EUR 5 000 EUR 5 000 EUR
Trwały uszczerbek na zdrowiu 3 000 EUR 5 000 EUR 5 000 EUR
Śmierć 1 800 EUR 3 000 EUR 3 000 EUR
Ubezpieczenie bagażu podróżnego 300 EUR 500 EUR 500 EUR
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej - 50 000 EUR 50 000 EUR
Szkody w mieniu - 10 000 EUR 10 000 EUR
Szkody w osobie - 50 000 EUR 50 000 EUR
Ubezpiecznie osób przewlekle chorych - Tak Tak
Żeglarstwo powyżej 20 Mm (ok. 36 km) od brzegu - - Tak
Uprawianie sportów wysokiego ryzyka - - Tak

 

Ubezpieczenia obejmują również czas na dojazd na miejsce odbioru jachtu i powrót (dobę przed wypłynięciem i dobę po powrocie).

Ubezpieczycielem jest Towarzystwo Ubezpieczeniowe Europa SA.

Decyzję o wykupieniu ubezpieczeń podejmujesz podczas rezerwacji. Zachęcamy już teraz do zapoznania się z warunkami ubezpieczeń. Znajdziesz je na dole strony.

Pamiętaj! Podaj dane ubezpieczonych przed wyjazdem w swoim koncie klienta.

W przypadku ubezpieczeń podróżnych możesz to zrobić do 7 dni przed rozpoczęciem podróży, w przypadku ubezpieczenia Kosztów Rezygnacji z czarteru do 2 dni po potwierdzeniu rezerwacji.

YACHTIC SP. Z O. O. POSIADA NASTĘPUJACE POLISY GENERALNE

a) Gwarancja Ubezpieczeniowa Turystyczna nr GT 76/2016 wystawiona przez Towarzystwo Ubezpieczeń Europa S.A.

b) Polisa Ubezpieczenia podróżnego World Travel – nr 9/Z/2015 wystawiona Towarzystwo Ubezpieczeń Europa S.A.

 

Pliki do pobrania