YACHTIC.EU

Oświadczenie Dotyczące Warunków Ubezpieczeń Podróżnych

Potwierdzam, że wszystkie osoby zgłoszone przeze mnie do ubezpieczenia otrzymały Ogólne Warunki Ubezpieczenia, na podstawie których zostały objęte ochroną ubezpieczeniową przez TU Europa S.A. i zapoznały się z ich treścią.

Oświadczam, że wszystkie osoby zgłoszone przeze mnie do ubezpieczenia zostały poinformowane i zaakceptowały, że ubezpieczenie w wersji Standard nie obejmuje następstw chorób przewlekłych.

Oświadczam, że wszystkie osoby zgłaszane do ubezpieczenia wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez TU Europa S.A. z siedzibą we Wrocławiu, adres ul. Gwiaździsta 62. Ponadto zgadzają się na przekazanie swoich danych firmie reasekuracyjnej, asystenckiej, jeżeli będzie to wymagane w związku z warunkami reasekuracji ryzyk ubezpieczeniowych i podmiotom realizującym należne im świadczenia wynikające z Ogólnych Warunków Ubezpieczenia TRAVEL WORLD oraz Ogólnych Warunków Ubezpieczenia KOSZTY REZYGNACJI.

Oświadczam, że wszystkie osoby zgłaszane przeze mnie do ubezpieczenia zostały poinformowane o tym, że:
1) Administratorem ich danych osobowych jest TU Europa S.A. z siedzibą we Wrocławiu, adres ul. Gwiaździsta 62;
2) Dane będą przetwarzane dla celów realizacji praw i obowiązków wynikających z Umowy ubezpieczenia nr 9/Z/2015 Klientów BIURA PODRÓŻY. Podanie danych jest dobrowolne, jednak jest warunkiem spełnienia świadczeń określonych w wyżej wymienionej Umowie.
3) Przysługuje im prawo dostępu do treści danych oraz ich poprawiania.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Towarzystwo Ubezpieczeń Europa S.A. w celach promocyjnych i marketingowych oraz na otrzymywanie informacji handlowej w rozumieniu Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku, o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204) od GK Europa, w skład której wchodzą (Towarzystwo Ubezpieczeń Europa S.A. i Towarzystwo Ubezpieczeń na Zycie

Pliki do pobrania